Tietosuoja ja evästeet

 


Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus
Asiakassuhteen ylläpito ja hoito
Tilausten käsittely, laskutus ja maksunvalvonta
Markkinointi eri muodoissaan
Markkina-, mielipide- ja muut tutkimukset
Päällekkäisten tietojen hallinta ja eliminointi
Muu verkkopalveluihin liittyvä tarkoitus

Bellando Oy:llä ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvilla yhtiöillä on lisäksi oikeus käyttää ja luovuttaa rekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia varten (kuten suoramainontaan, suoramarkkinointiin  ja mielipide- ja markkinatutkimuksiin) henkilötietolain mukaisesti.

Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten:
- nimi
- osoite
- puhelin
- sähköposti

Yritykset
- Yrityksen nimi
- Osoite
- Y-tunnus
- Puhelin
- Muut mahdolliset tiedot

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Asiakkaiden itsestään antamat tiedot ja tarjonnan estot.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Bellando Oy:n käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu eri käyttöjärjestelmien suojausohjelmistojen avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu tehokkaiden ja nykypäiväisten teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

Rekisteröidyn kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.

Rekisteröidyn tarkastus-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tiedon korjaaminen
Rekisterinpitäjä oikaisee tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.

Bellando Oy , Y-tunnus: 2756745-3
Bellando Oy:n rekisterinpitäjä Pauliina Luomala, pauliina.luomala@bellando.fi

Mitä evästeet (cookie) ovat ja miten ne toimivat?


Bellando.fi käyttää evästeitä, eli pieniä tiedostoja joita selaimesi vastaanottaa ja lähettää, kun vierailet verkkosivustolla. Eväste sisältää yleensä anonyymin tunistenumeron. Eväste ei vahingoita laitettasi. Selain lukee tallennetun evästeen ja välittää tiedon takaisin sivustolle. Käyttäjää ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla.

Bellando.fi evästeiden käytön tarkoituksena on verkkopalvelun käytön mahdollistaminen sekä tehdä verkkopalvelu käyttäjäystävälliseksi. Evästeitä hyödynnetään palvelun käytön analysoimisessa, seurannassa ja kehittämissä.  Niitä voidaan käyttää myös kohdennetun mainonnan, viestinnän ja sisällön tuottamiseen (esim. vierailtuasi verkkopalvelussamme voimme mainostaa aiemmin katselemiasi tuotteita ja niihin liittyviä muita sisältöjä kumppaneidemme verkkosivustoilla) sekä markkinointitoimenpiteiden optimoinnissa. Evästeiden avulla saatua tietoa voidaan käyttää myös verkkopalvelun sisällön personointiin. Käyttäjä voi antaa suostumuksensa evästeiden käytölle tai kieltää sen selaimensa asetuksista. Evästeet ovat tarpeellisia joidenkin palveluiden toimivuudelle, joten Bellando.fi ei takaa kaikkien palveluiden toimivuutta, mikäli evästetoiminnallisuus ei ole käytössä. On tärkeä huomioida, että Bellando.fi ei käsittele henkilötietoja evästeissään eikä yhdistä evästeitä henkilötietoihin, jollei pakottava laki toisin määrää.


Haluatko varmasti poistaa tuotteen

ostoskorista?Lataa...