Tietosuoja ja evästeet

 

TIETOSUOJASELOSTE

 

1. REKISTERINPITÄJÄ

Bellando Oy 

2756745-3

 

2. TIETOSUOJAVASTAAVAN YHTEYSTIEDOT

Pauliina Luomala

pauliina.luomala@bellando.fi

 

3. REKISTERÖIDYT

 Kuluttaja-asiakkaat, asiakasyritykset ja näiden yhteyshenkilöt sekä uutiskirjeen tilaajat.

 

4. REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE 

Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen, eli sopimuksen tai annetun suostumuksen perusteella. 

 

5. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN JA REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS 

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin, seuraaviin tarkoituksiin: 

- markkinointi eri muodoissaan 

- palvelujen ja tuotteiden kehittäminen

- lisäpalvelujen tarjoaminen

- asiakkaiden (yhteyshenkilöiden) merkkipäivien huomioiminen

- tiedon analysointi 

- tilastointi 

- asiakaspalvelun kehittäminen

- laadunvalvonta 

- asiakassuhteen ylläpito ja hoito

- tilausten käsittely, laskutus ja maksunvalvonta

- päällekkäisten tietojen hallinta ja eliminointi

- muu verkkopalveluihin liittyvä tarkoitus

 

6. HENKILÖTIETOJEN VASTAANOTTAJAT JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄT 

Henkilötietoja voivat käsitellä ainoastaan yrityksemme työntekijät, jotka vastaavat markkinoinnista tai asiakastiedoista. 

 

7. REKISTERÖITYJEN RYHMÄT 

Rekisteri sisältää sekä asiakasyritysten tietoja, että näiden yhteyshenkilöiden tietoja sekä kuluttaja-asiakkaiden tietoja.

Yritystiedot

- Nimi

- y-tunnus

- yhteystiedot: osoite, puhelin, sähköposti, asiointikieli, sosiaalisen median urlit

 

8. REKISTERÖITÄVÄT HENKILÖTIEDOT  

Rekisteristä löytyvät seuraavat henkilötiedot: etunimi, sukunimi, yrityksen nimi, sähköpostiosoite ja osoite.

Kuluttaja-asiakkaasta

- nimi

- osoite

- yhteystiedot: puhelin, sähköposti

 

Yhteyshenkilöstä

- nimi

- yhteystiedot: puhelin, sähköposti  

 

Asiakkuutta koskevat tiedot

- asiakkuuden alkamisajankohta

- laskutus ja maksutiedot

- tilaustiedot 

- asiakaspalautteet

- yhteydenotot 

 

9. REKISTERÖIDYN OIKEUDET  

Sinulla on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä seuraavaan osoitteeseen: info@bellando.fi

Tarkastusoikeus

Sinulla on oikeus tarkistaa henkilötietosi ja mikäli havaitset tiedoissasi virheitä tai puutteita, pyytää korjaamaan tiedot. 

Vastustamisoikeus

Sinulla on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, mikäli katsot, että olemme käsitelleet niitä lainvastaisesti tai siten, että meillä ei ole ollut oikeuta siihen. 

 Poisto-oikeus

Sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan sellaiset tiedot, joiden osalta katsot, että käsittely ei ole tarpeen tehtäviemme kannalta. Käsittelemme pyyntösi, jonka jälkeen joko poistamme tietosi tai ilmoitamme sinulle perustellun syyn, miksi niitä ei voida poistaa esimerkiksi kohtuuttomien kustannusten vuoksi. 

Valitusoikeus

Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos koet, että rikomme käsittelyssämme tietosuojalainsäädäntöä. 

Oikeus tietojen siirtoon

Sinulla on oikeus pyytää tietojesi siirtämistä toiseen järjestelmään 

 

10. TIETOLÄHTEET 

Rekisterissä olevat tiedot on hankittu rekisteröidyiltä itseltään suoraan sähköpostitse, puhelimitse, www.bellando.fi nettisivujen yhteydenottolomakkeen kautta, mobiilisovelluksen kautta, tai muulla vastaavalla tavalla. 

Voimme kerätä tietoja myös evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla. 

 

11. TIETOJEN LUOVUTUKSET

Luovutamme tieoja kolmansille osapuolille vain seuraavissa tapauksissa:

- rekisteröity on antanut siihen suostumuksensa

- yhteistyökumppaneille rekisteröidylle tarjottavan palvelun tarjoamiseksi

- tilastointia varten 

- fuusiotilanteessa uuden organisaation sisällä 

 

12. TIETOJEN SIIRTO EU:N ULKOPUOLELLE

Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

13. TIETOJEN KÄSITTELYN KESTO

Henkilötietoja käsitellään niin kauan kuin asiakkuus on voimassa tai yritys tarjoaa palveluita, joista rekisteröity on ilmaissut kiinnostuksensa. /Kuitenkin enintään 10 vuotta sen jälkeen, kun asiakkuus on päättynyt. 

 

14. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET 

Bellando Oy:n käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu eri käyttöjärjestelmien suojausohjelmistojen avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu tehokkaiden ja nykypäiväisten teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

Rekisteri varmuuskopioidaan säännöllisesti. 

 

Tämä seloste on laadittu 1.9.2016, sitä on päivitetty 24.5.2018. Selostetta voidaan aika ajoin päivittää. 

 

Mitä evästeet (cookie) ovat ja miten ne toimivat? 
Bellando.fi käyttää evästeitä, eli pieniä tiedostoja joita selaimesi vastaanottaa ja lähettää, kun vierailet verkkosivustolla. Eväste sisältää yleensä anonyymin tunnistenumeron. Eväste ei vahingoita laitettasi. Selain lukee tallennetun evästeen ja välittää tiedon takaisin sivustolle. Käyttäjää ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla.Bellando.fi evästeiden käytön tarkoituksena on verkkopalvelun käytön mahdollistaminen sekä tehdä verkkopalvelu käyttäjäystävälliseksi. Evästeitä hyödynnetään palvelun käytön analysoimisessa, seurannassa ja kehittämissä.  Niitä voidaan käyttää myös kohdennetun mainonnan, viestinnän ja sisällön tuottamiseen (esim. vierailtuasi verkkopalvelussamme voimme mainostaa aiemmin katselemiasi tuotteita ja niihin liittyviä muita sisältöjä kumppaneidemme verkkosivustoilla) sekä markkinointitoimenpiteiden optimoinnissa. Evästeiden avulla saatua tietoa voidaan käyttää myös verkkopalvelun sisällön personointiin. Käyttäjä voi antaa suostumuksensa evästeiden käytölle tai kieltää sen selaimensa asetuksista. Evästeet ovat tarpeellisia joidenkin palveluiden toimivuudelle, joten Bellando.fi ei takaa kaikkien palveluiden toimivuutta, mikäli evästetoiminnallisuus ei ole käytössä. On tärkeä huomioida, että Bellando.fi ei käsittele henkilötietoja evästeissään eikä yhdistä evästeitä henkilötietoihin, jollei pakottava laki toisin määrää.

 

Haluatko varmasti poistaa tuotteen

ostoskorista?Lataa...